Полезна информация

Здравно осигуряване на нашите родители – пенсионери в Германия

Ако имате родители- пенсионери в България и решите да гостуват при Вас за по-дълго време, може да ги осигурите здравно в Германия.

За това са нужни следните документи:

1. Решението за пенсия от НОИ

2. Формуляр S 1 от РЗОК по местоживеене в България.

Този документ не е необходимо да се превежда на немски.

За издаване на S1 ще е необходимо да изпратите копие на регистрацията Ви в Германия, за да се впише адресът на пребиваване на българския пенсионер.

3. Добре е да се изкара и Европейска здравна карта, която при необходимост да покрие периода до немската здравна осигуровка, както и при пътуване извън Германия.

В случай, че планирате здравни процедури, за които пациентът доплаща, е добре, преди тръгване да се вземе и извлечение от НОИ, за размера на пенсията 12 месеца назад, както и извлечение от банковата сметката, по която се получава пенсията – пак за една година назад.

Ако тяхните доходи са ниски, каквито са в повечето случаи българските пенсии, касата ще поеме изцяло лечението (като зъбни протези, например).

С пристигането в Германия на родителите Ви, трябва да ги регистрирате на Вашия адрес, след което да посетите избрана от Вас здравна каса, като за предпочитане е здравната каса, в която се осигурявате Вие. С лична карта, формуляр S1 и паспортна снимка, регистрирате здравно родителите си, а самата карта (пластиката) пристига по пощата до 10 дни.

С получаване на немската национална осигурителна карта, Вашите родители могат да се възползват от редовното здравеопазване, съгласно немското право. Тази карта важи само в Германия. След придобиването на здравно осигуряване по местоживеене в Германия, Вашите родители остават осигурени в България. Те винаги могат да използват българската си здравно осигурителна карта.

В какви случаи е необходим формуляр S2?

Този формуляр се издава на пенсионери, с хронични заболявания, които се нуждаят от специални грижи и процедури (диализа, например).

Преди тръгване за Германия, Вашият родител, трябва да посети РЗОК по местоживеене в България и да изкара Формуляр S2.

С него може да получава необходимото лечение в специални здравни заведения при пътуването и при престоя си в Германия.

Ако родител остане да живее при Вас, биха ви признали до 8.000 евро на година за разходи в данъчната декларация (Unterstützung Bedürftiger). Колко точно, зависи от Вашия доход, както и от размера на получаваната от България пенсия.

Ако имате въпроси, пишете в коментарите.

Свързани статии

Back to top button
>