Здравно осигуряване на нашите родители – пенсионери в Германия

Ако имате родители- пенсионери в България и решите да гостуват при Вас за по-дълго време, може да ги осигурите здравно в Германия. За това са нужни следните документи: 1. Решението за пенсия от НОИ 2....