Полезна информация

Заетост и трудово право в Германия – запознайте се с правата си на служител

В тази статия ще поговорим за вашите права като служител, въз основа на трудовото право в Германия. Това включва вашето право на почивка, обезщетения за отпуск по болест/семеен отпуск и др. Ще научите също за различните видове трудови договори, какво да правите, ако сте изправени пред прекратяване и как да получите подкрепа, ако имате конфликт с вашия работодател. Присъединете се към нас в това пътуване, за да разберете и отстоявате правата си като служител в Германия!

Съдържание
 1. Преглед на заетостта и трудовото право в Германия
 2. Трудов договор в Германия
 3. Каква е минималната заплата в Германия?
 4. Работно време за служители в Германия
 5. Почивни дни за работещите в Германия
 6. Отпуск по болест в Германия
 7. Отпуск по майчинство и отглеждане на дете в Германия
 8. Неплатен отпуск в Германия
 9. Колко е изпитателният срок в Германия?
 10. Почасова работа в Германия
 11. Служители срещу изпълнители в Германия
 12. Какво е вашето право на служител в Германия въз основа на трудовия ви стаж?
 13. Работодателите в Германия носят ли отговорност за грешки, направени от техните служители?
 14. Какво се случва, ако претърпите трудова злополука?
 15. Защита на данните при работа в Германия 
 16. Защита от дискриминация в Германия
 17. Какво е работнически съвет в Германия?
 18. Могат ли да ви уволнят в Германия?
 19. Референтно писмо в Германия
 20. Изискване за здравно осигуряване и социално осигуряване
 21. За пенсиите в Германия?
 22. За данъците в Германия?
 23. Можете ли да имате друга работа, докато сте все още на работа?
 24. Какво е черен труд (Schwarzarbeit)?
 25. Как да получите помощ?

Преглед на заетостта и трудовото право в Германия

Закона за заетостта и трудовото право в Германия е не само един голям закон, а куп различни правила, които ни казват какво е добре и не е добре на работа. Това е като наръчник както за работодатели, така и за служители.

Ето някои основни трудови закони в Германия:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)Граждански кодекс – Този кодекс обхваща основните разпоредби за трудовите договори.

Tarifvertragsgesetz (TVG) – Закон за колективните трудови договори – Този закон съдържа разпоредби относно сключването и действието на колективните трудови договори.

Handelsgesetzbuch (HGB)Търговски кодекс – Този кодекс съдържа главно корпоративни правни разпоредби. 

Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (EntgFG)Закон за продължаващото възнаграждение – Tози закон урежда продължаващото изплащане на заплатата на официални празници и в случай на болест.

Bundesurlaubgesetz (BUrlG)Федерален закон за отпуските – Този закон урежда правото на служителя на ваканционен отпуск.

Mindestlohngesetz (MiLoG)Закон за минималната заплата – Този закон гарантира, че всеки служител в Германия има право да получава законово предписаната минимална заплата. 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)Закон за здравето и безопасността при работа – Този закон има за цел да осигури и подобри безопасността и защитата на здравето на служителите чрез мерки за безопасност при работа.

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)Закон за работата при непълно работно време и срочна работа – Tози закон съдържа разпоредби относно трудовите правоотношения при непълно работно време и срочните трудови договори.

Gewerbeordnung (GewO)Закон за регулиране на търговията – Този закон се отнася до правото на работодателя да издава инструкции, отчети за заплати и удостоверения за работа.

Тези закони за заетостта и труда определят много правила за това какво могат и какво не могат да правят служителите и работодателите в Германия. Най-важното е да се уверите, че към служителите се отнасят справедливо и няма да бъдат злоупотребявани.

Трудов договор в Германия

Когато започвате работа в Германия, ще трябва да имате писмен трудов договор. Този договор включва основните неща като вашата лична информация, начална дата, какво ще правите, колко ще печелите, работно време, отпуска и период на предизвестие.

Сега за тези договори – има два основни вида: безсрочни и срочни. Безсрочните нямат определена крайна дата, докато срочните договори са за определен период от време, примерно за проект или за заместване на някой в ​​отпуск. Нещо много важно обаче – срочните договори не могат да надхвърлят две години.

Не забравяйте, че работните отношения в Германия се урежда от трудовото законодателство, вашия договор и всички групови споразумения, които може да съществуват. Ако вашият работодател иска да направи промени, има ограничения за това, което може да направи, и вероятно ще трябва да има основателна причина.

Каква е минималната заплата в Германия?

В Германия има законова минимална заплата от 12,41 евро през 2024 г. и 12,82 евро през 2025 г. Минималната заплата гарантира, че работниците получават справедливо възнаграждение. Той подлежи на преглед и корекции на всеки две години от правителството. 

Работодателите трябва да предоставят подробен фиш за заплати, посочващ брутните заплати, данъчните удръжки и всички други съответни удръжки. Освен това служителите в Германия могат да получават доброволни или договорни бонуси заедно с минималната заплата. 

Работно време за служители в Германия

В Германия има правила за това колко дълго могат да работят служителите. Обикновено служителите на пълен работен ден работят 36-40 часа седмично, но могат да работят до 48 часа (или 60 часа в някои случаи). 

Ако работите 6-9 часа на ден, имате право на 30 минути почивка. Ако работите повече от 9 часа на ден, трябва да имате 45 минути почивка. Нощният труд е ограничен до 8 часа. За нощния труд се прилагат периоди на почивка и допълнителни разпоредби.

И трябва да има поне 11 часа между смените. „ Непълно работно време“ е до 30 часа седмично. Самостоятелно заетите лица нямат ограничения в работното време.

Работата на повикване може да се класифицира като работно време, докато работата в режим на готовност (не на работното място) не може. Работните дни обикновено са от понеделник до петък, като събота е обичаен работен ден в някои отрасли. Работата в неделя или на празници обикновено не е разрешена. Но има някои изключения, като например в транспорта.

Вашето лично време след работа принадлежи на вас и вашият работодател не може да се свърже с вас, освен ако не сте в режим на готовност. Дежурство означава да бъдете достъпни, но не и физически на работа.

Извънредният труд не е строго регламентиран от трудовото право в Германия. Зависи от трудовия ти договор. Няма задължително заплащане за извънреден труд, но някои компании плащат или предоставят допълнителен отпуск. 

Работа на празничен ден в Германия

На много хора се е случвало в Германия, когато трябва да работят на официален празник, например на Великден.

Ако решите по свое желание да работите обаче на празника молбата ви може да бъде отхвърлена, примерно ако сте бременна! Толкова са строги трудовите закони в Германия.

Почивни дни за работещите в Германия

В Германия има нещо, наречено Федерален закон за отпуските („Bundesurlaubsgesetz“). В него се казва, че всеки, който работи, трябва да получава няколко почивни дни всяка година.

Законът за заетостта и труда гласи, че трябва да получите поне 20 платени почивни дни за редовна работа от понеделник до петък в Германия. Някои шефове са изключително щедри, предлагайки 25-30 дни.

Има служители, които работят в Германия, които имат 34 дни в годината. Да, 34 дни!

Това е в допълнение към всички официални празници (около 10 дни в годината в зависимост от региона). И всъщност повечето служители в Германия, получават средно около 30 дни. Така че да имаш почти 30 дни ваканция в годината е доста често срещано явление.

Едно нещо, което трябва да отбележите е, че трябва да работите поне шест месеца, преди да отговаряте на условията за пълни дни годишен отпуск. А шефовете обикновено не могат да кажат „не“ на почивката ви, освен ако нямат наистина основателна причина.

Отпуск по болест в Германия

В Германия, ако служител се разболее или нарани, той може да получи обезщетение по болест до 6 седмици. Това покрива 100% от средния им доход, при условие че са работили при работодателя минимум 4 седмици. 

След 6 седмици служителите могат да имат право на обезщетение за болест в размер на 70% от редовното им заплащане за максимум 78 седмици. Служителите трябва незабавно да уведомят своите работодатели и да предоставят медицинско свидетелство в рамките на три дни. 

Ако детето ви е болно и имате обществено здравно осигуряване, можете също да получите болнични от работа. От 2024 г. тя ще бъде  15 дни годишно за дете. През това време можете да кандидатствате за помощ (Kinderkrankengeld). Това би било 90% от вашата нетна заплата като цяло.

Това е едно от най-великите неща в работата в Германия – подкрепата, която служителите получават, когато са болни. Наскоро с изненада научих, че при определени работодатели, примерно в САЩ изобщо няма отпуск по болест. Не просто без почивен ден за грижи за болно дете, а без отпуск по болест, дори когато самият служител е болен! 

В САЩ, ако служителят не се чувства добре, трябва да използва ценните си дни отпуска. Няма допълнителен платен отпуск по болест. Изглежда, че много хора в крайна сметка ходят на работа дори когато са болни.

Както казахме отново, Германия е като рай за служителите.

Отпуск по майчинство и отглеждане на дете в Германия

В Германия, ако очаквате или планирате семейството ви да се увеличи с още един член, има някои солидни защити. Законът за защита на майчинството (Mutterschutzgesetz – MuSchG) гарантира, че бъдещите майки не могат да бъдат дискриминирани и има куп опции за отпуск.

Като бъдещи майки получавате шест седмици почивка преди раждането и осем седмици след това с пълно заплащане. Можете да удължите това, ако е необходимо, и през това време вашият работодател не може да ви освободи от работа. 

Така че, ако сте бременна, работата ви е защитена. Ако компанията иска да намали служителите си, вие вероятно няма да станете цел, особено ако компанията иска да избегне всякакви правни проблеми.

Хубаво е да имате правна застраховка в Германия. В случай, че вашата компания иска да ви уволни, докато сте бременна, тази застрахователна полица може да гарантира, че вашето право ще бъде защитено.

Освен това, ако сте бременна, вашият работодател трябва да се увери, че не вдигате тежко или не изпълнявате рискови задачи по време на бременност. Законът за заетостта и труда в Германия е доста строг по този въпрос.

Родителският отпуск е и за двамата родители

След появата на детето майките и татковците обикновено могат да вземат до три години родителски отпуск. През този период работата ви е сигурна, но не е платена. Има обаче родителски надбавки, за които можете да кандидатствате чрез държавата, за да се подпомогнете.

Има праг за родителите, за да отговарят на условията за получаване на родителска надбавка. В момента можете да получите надбавката, ако общата заплата на вас и съпруга ви е под 300 000 евро. Този праг ще падне до 200 000 евро от 1 април 2024 г. И допълнително ще падне до 175 000 евро от 1 април 2025 г.

Не забравяйте, че ако се връщате на работа след родителски отпуск, имате право да се върнете на работа на същото ниво, както преди. Вашият работодател не може да ви понижи в длъжност или да ви пусне да си тръгнете след родителския отпуск.

Неплатен отпуск в Германия

Служителите в Германия имат определени права по отношение на неплатен отпуск за семейни грижи.

Отпуск за спешни грижи

Служителите могат да ползват до 10 дни неплатен отпуск за спешни грижи за близки роднини без предварително уведомяване на работодателя.

Отпуск за гледане

За предоставяне на продължителни грижи на близък роднина е възможен неплатен отпуск за гледане на деца до шест месеца. Това обаче изисква уведомяване на работодателя поне 10 работни дни предварително.

Това е нещото, което прави работата в Германия страхотна, особено за емигрантите, които може да се наложи да бъдат в родината си за семействата си. 

Колко е изпитателният срок в Германия?

Когато хората започват работа в Германия, те често имат изпитателен период от около 6 месеца. През това време работодателят и служителят могат да проверят дали си пасват добре. Ако нещата не потръгнат, работодателят може да прекрати работата само с двуседмично предизвестие. 

За професионалното обучение изпитателният срок е от 1 до 3 месеца. Двете страни трябва да се споразумеят писмено колко дълго ще бъде този пробен период, преди да започне работата. 

Почасова работа в Германия

Можете ли да преминете от работа на пълен работен ден към работа на непълен работен ден в Германия?

Съгласно Закона за непълно работно време и срочна работа (TzBfG), можете да направите това, ако сте на шест месеца и вашата компания има 15+ служители. След като работите шест месеца, можете да поискате да отидете на непълен работен ден.

Шефът казва не? По-добре да има законна причина.

В Германия не е разрешена дискриминация. И за дамите. Въпреки това, преди да преминете към непълно работно време, трябва да вземете предвид влиянието върху финансите и пенсията . 

Познавах един, който работеше на пълен работен ден в нейната компания. След като роди първото си дете, тя реши, че иска да отиде на непълно работно време. Компанията й обаче не харесваше предлагането на работа на непълен работен ден и ръководството казваше „не“, когато го питаха. 

Ако работите на пълен работен ден и решите, че искате да преминете на непълно работно време, но компанията ви не харесва вашето желание е добре да знаете правата си като служители в Германия. Наемете си адвокат и се борете за правата си. Почти е сигурно, че ще спечелите и компанията в крайна сметка ще ви предложи работа на непълен работен ден (тъй като имате право!).

Можете ли да преминете от работа на непълен работен ден към работа на пълен работен ден в Германия?

Да, ако във вашата компания има 45+ служители. Друго хубаво нещо е, че хората на непълен работен ден, които искат да работят на пълен работен ден, имат предимство.

Служители срещу изпълнители в Германия

Работниците в Германия могат да бъдат категоризирани в два основни типа: зависими работници (служители) и независими работници (самонаети изпълнители като свободни професии). 

Служителите работят под ръководството на работодателя, докато независимите работници поемат бизнес рискове и извършват услуги въз основа на споразумение за услуги.

Класификацията зависи от фактори като свободата при вземането на решение как, кога и къде да се работи, използването на личен персонал, работата за други клиенти, условията на ангажиране и използването на оборудването.

В Германия служителите имат определени обезщетения, изисквани от трудовото законодателство. Задължителните обезщетения включват пенсии за осигурителен стаж, застраховка за безработица, отпуск, официални празници, обезщетение на работниците, здравно осигуряване, платен отпуск по болест, отпуск по майчинство, родителски отпуск и дългосрочни/болнични грижи. 

Независимите изпълнители в Германия обаче нямат тези права според трудовото законодателство .

Някои компании обичат да наемат изпълнители вместо това

Например, в Германия, определена фирма, наема както редови служители, така и контрагенти. Макар че и едните, и другите получават приблизително еднакво заплащане, изпълнителите не получават дял от печалбата (който може да бъде доста значителен в зависимост от годината).

Това е доста демотивиращо за изпълнителите, тъй като на практика те вършат същата работа като редовните служители.

Причината някои компании да правят това е, че наемането на изпълнители е по-гъвкаво. Както вече знаете, в Германия е трудно да се уволнят служители. Но това не е така за изпълнителите, защото те са наети от агенцията, а не от фирмата.

Какво ще кажете за срочните договори?

В Германия една компания може да наема служители на срочни договори, ако има основателна причина, като например конкретен проект.

Подобно на наемането на изпълнители, дружеството може да предложи постоянен договор на изпълнителите или на служителите на срочни договори по-късно. Така че този вид договор дава възможност на работодателя да оцени резултатите от работата, преди да предложи постоянна позиция.

Наемане на изпълнители в Германия

В Германия има закон, наречен Закон за предоставяне на служители (“Arbeitnehmerüberlassungsgesetz”), който определя правилата за наемане на временни работници.

Ако дадено дружество или физическо лице иска да наеме германски служители като изпълнители, то се нуждае от специално разрешително, наречено “Arbeitnehmerüberlassung” (AUG).

Временната заетост съществува, когато работодателят възлага своите служители на трета страна срещу заплащане. Това винаги е временно назначение за ограничен период от време. Работодателят се превръща в заемодател, а третата страна – в наемател, докато вие се наричате временен работник.

По време на временната заетост съществува своеобразна триъгълна връзка между временния работник и наемодателя и заемополучателя.

Погрешна класификация: Служител срещу изпълнител

Неправилното етикетиране на работното място може да доведе до сериозни проблеми – особено ако работодателят ви нарича независим изпълнител, а всъщност сте служител.

В Германия не се забъркват с тези неща. Те наблюдават внимателно компаниите, за да се уверят, че всички играят по правилата, и могат да се случат изненадващи одити.

Защо има толкова голямо значение?

Ако вашият шеф ви назначи погрешно, това означава, че германското правителство може да пропусне важни средства за неща като социално осигуряване. Това е предпазната мрежа за хора, които се сблъскват с болест, безработица, инвалидност или пенсиониране.

И така, какво става, ако наименованието на длъжността ви е грешно?

Работодателят ви може да дължи данъци, да покрие социалноосигурителни вноски и да бъде глобен. Да, това е доста тежко. Законите за заетостта и труда са строги в Германия.

Какво е вашето право на служител в Германия въз основа на трудовия ви стаж?

Служителите в Германия получават определени права в зависимост от продължителността на трудовия им стаж.

Заплащане за болнични

След като сте работили в компанията в продължение на четири седмици, имате право на обезщетение за болест.

Шестмесечен етап

След като навършите шест месеца, се появяват редица предимства, като например защита по Закона за защита при уволнение (защото сигурността на работното място е важна), право на пълен отпуск (здравей, ваканция!) и възможност за работа на непълен работен ден, ако това ви допада.

Срок на предизвестие

С течение на времето срокът на предизвестие също се увеличава. Например през първите 6 месеца от изпитателния срок срокът на предизвестие е 2 седмици. След това обаче той се увеличава на 4 седмици. Ако работите по-дълго, срокът на предизвестие може да бъде дори 3 месеца или повече.

Бонус съвет за прехвърляне на работа

Ако компанията, в която работите, реши да ви прехвърли на нов работодател (например при прехвърляне на фирма), не се притеснявайте! Дългогодишният ви трудов стаж идва с вас – новият шеф трябва да го признае.

Работодателите в Германия носят ли отговорност за грешки, направени от техните служители?

Работодателите са отговорни за действията на своите служители. Ако служителите причинят вреди, свързани с работата, работодателят обикновено носи отговорност. Възстановяването на щети от служителите е възможно, но е ограничено до специфични ситуации.

Да речем, че служител в технологична компания случайно сподели чувствителна информация за клиенти с неоторизирани лица поради неправилно адресиран имейл.

Работодателят може да бъде подведен под отговорност за нарушаването на сигурността на данните, въпреки че става въпрос за грешка на служителя, тъй като компанията носи отговорност за опазването на данните на клиентите.

Друг пример: служител пренебрегва критична стъпка от контрола на качеството и това води до дефект в продукта.

Работодателят може да бъде държан отговорен за всички наранявания или щети, причинени от дефектния продукт. Това е така, защото работодателят е отговорен за осигуряване на качеството и безопасността на продуктите, които произвеждат неговите служители.

Какво се случва, ако претърпите трудова злополука?

Ако получите травма на работното място или по време на пътуване, разходите се покриват от задължителната застраховка “Злополука”. Работодателят ви допринася за тази застраховка за вас и вашите колеги.

Ако претърпите трудова злополука, трябва да се обърнете към определен лекар, наречен “Durchgangsarzt”. Durchgangsarzt е лекар, който се занимава специално със случаи, свързани с трудови злополуки. Често това е хирург или ортопед. Трябва да отидете първо там за преглед и лечение.

Освен това Вашият работодател е длъжен да съобщи за трудовата злополука на застрахователната асоциация за отговорност на работодателя (Berufsgenossenschaft) в срок от три дни без деня на злополуката.

Ако не посетите правилния лекар или злополуката не бъде докладвана навреме, по-късно може да възникнат проблеми със застраховката. След като бъде съобщено, застрахователното сдружение за отговорност на работодателя поема лечението и свързаните с него разходи, особено ако не можете да работите за продължителен период от време.

Защита на данните при работа в Германия 

Споразумения за неразкриване на информация (NDAs)

В Германия NDAs са като тайни договори. Те са валидни, ако са справедливи и служат на обществения интерес. Те не могат да прикриват престъпни неща. Трудовото и осигурителното право в Германия защитава лицата, подаващи сигнали за нарушения от репресии.

Мониторинг на работа

Работодателите могат да проверяват неща, свързани с работата, като служебни имейли. Ако е разрешено частно ползване, работодателят трябва да има основателна причина да следи, например ако подозира престъпление.

Използване на социални медии

Служителите трябва да бъдат внимателни. Негативните публични изявления за работодателя могат да причинят неприятности. Работодателите могат да следят какво казват служителите в социалните медии, особено ако то е публично.

Ако негативните изявления накърняват репутацията на работодателя или се считат за вредни, работодателят може да предприеме правни действия.

Лична информация за служител

Личната информация на германските работници се пази от изключително строги правила. GDPR (Общ регламент за защита на данните на Европейския съюз) гарантира, че информацията се използва правилно. Компаниите се нуждаят от ясно разрешение, първокласна сигурност и прозрачност.

Работниците могат да поискат подробности за личната си информация. Работодателите трябва да споделят това, с което разполагат. Съществуват правила за това как тази информация може да се използва и споделя.

Могат ли работодателите в Германия да извършват проверки на миналото на кандидатите за работа?

Да, но има правила, които трябва да се спазват. Проверките на миналото трябва да зачитат неприкосновеността на личния живот на кандидата и да са свързани с работата. Работодателите могат да проверяват миналото на кандидата, но в определени граници. Въпросите за криминални досиета трябва да са свързани с работата. Например, една банка може да пита за финансови престъпления, но една детска градина не може.

Работодателите обикновено получават информация директно от кандидатите, освен когато става въпрос за професионални социални мрежи като XING или LinkedIn.

Трети страни също могат да извършват проверки на миналото, но те трябва да спазват правилата за защита на данните, а това не е много разпространено в Германия.

Почистете социалните си медии

Препоръчвамe ви да потърсите името си в интернет, преди да кандидатствате за работа в Германия. Просто за да видите какво ще се появи. Настройте профила си във Facebook като личен и се уверете, че профилът ви в XING или LinkedIn изглежда професионално.

Въпроси за интервю

По време на интервюта за работа или въпросници работодателите могат да задават въпроси, но те трябва да са свързани с работата и да не навлизат твърде много в личния живот на кандидата.

Въпросите за предишни работни места обикновено са разрешени, но въпросите за бременност, болест, религия или членство в профсъюз обикновено не са позволени. Ако някой зададе незаконен въпрос, кандидатът може да излъже за него.

Намиране на работа в Германия, без да говорите немски

Напълно е възможно да си намерите работа в Германия без да владеете немски език. Доста фирми наемат служители владеещи само английски език.

Защита от дискриминация в Германия

В Германия принципът на равно третиране е основно право, което забранява дискриминацията въз основа на фактори като пол, раса, увреждане и др.

Ето някои примери за дискриминация:

 • Квалифициран служител от женски пол постоянно е пропускан при повишения в полза на по-малко квалифицирани колеги от мъжки пол.
 • Работодател прилага политика, която изисква от служителите да работят в събота, засягайки тези, които спазват религиозен почивен ден.
 • Служители постоянно се шегуват с увреждането на колега, създавайки унизителна атмосфера.

Работодателите също така не могат да си отмъщават на служителите. Например, незаконно е, ако служител подаде жалба за тормоз, основан на пола, и впоследствие работодателят дава на служителя по-неблагоприятни работни задачи като отмъщение.

Поради строгото трудово и осигурително право в Германия можете да се чувствате сигурни, че ще съобщите на властите за случаи на измама в компанията, без да се страхувате от отмъщение от страна на работодателя.

И, разбира се, сексуалният тормоз не е позволен. Ако ръководител прави нежелани сексуални намеци към подчинен, това ще бъде пример за сексуален тормоз.

Помнете също, че ако сте служител на непълно работно време, работодателят не може да ви отказва възможности за обучение, предлагани на колеги на пълно работно време със сходна квалификация.

Какво е работнически съвет в Германия?

Betriebsrat, или работническият съвет, е нещо като приятелски адвокат на всички служители в предприятието. Служителите се обръщат към него по въпроси, свързани с работата, отпуските и работното време. Хората от работническия съвет са избрани от служителите, изпълняват тази допълнителна роля без заплащане, но могат да получат известно време отпуск за това.

За да създадете такава организация, са необходими поне петима редовни служители, като всеки може да предложи създаването ѝ. Betriebsrat има права, като например да бъде държан в течение от шефа за всичко, което ни засяга.

Ако има несъгласие, те могат да предприемат правни действия. Тяхната задача е да следят за спазването на трудовото и осигурителното законодателство, да подкрепят равенството и да поддържат спокойствието между нас и шефа ни в Германия.

Те са пазачите на стандартите за безопасност, предлагат идеи в полза на компанията и се грижат за справедливото отношение към всички, независимо от възрастта им или откъде са. Betriebsrat също така се грижи за работната ни среда и подкрепя екологични инициативи.

Те присъстват на срещи с шефа, пазят в тайна личните ни неща и фирмените тайни и трябва да продължават да се учат, за да бъдат най-добрите защитници за нас. Ако сте любопитни или имате нужда от помощ, можете да се обърнете към експертите на Betriebsrat за съвет.

Какво може да направи работният съвет за вас?

Ето няколко примера:

Въпроси, свързани с работата

Ако имате притеснения, свързани с работата си, като например вашата позиция, роля или задачи, Betriebsrat може да се застъпи за вас и да гарантира, че вашите интереси се вземат предвид при вземането на решения.

Работно време и условия

Ако има промени във вашето работно време, условия или правила на работното място, Betriebsrat може да участва в обсъжданията с работодателя, за да се увери, че това е справедливо и полезно за служителите.

Отпуски и празници

Ако имате въпроси относно правото си на отпуск или ваканции, Betriebsrat може да предостави информация и да работи, за да гарантира, че предприятието спазва правилата и разпоредбите.

Равно третиране

Betriebsrat играе роля в насърчаването на равенството на работното място, като следи за справедливото третиране на мъжете и жените в области като наемане на работа, повишения и възможности за обучение.

Работа при съкращения или прекратяване на трудови правоотношения

Ако се обсъждат съкращения или уволнения, Betriebsrat може да представлява служителите, като гарантира, че процесът е справедлив и че засегнатите служители получават подходяща подкрепа.

Загриженост за безопасността и околната среда

Betriebsrat участва в насърчаването на мерките за безопасност на работното място. Ако имате притеснения относно безопасността или околната среда, те могат да ги решат с работодателя.

Професионално развитие

Ако се интересувате от възможности за професионално развитие, Betriebsrat може да работи с работодателя, за да предложи мерки в полза на служителите, като например програми за обучение.

Интеграция на различни групи служители

Ако има предизвикателства при интеграцията на различни групи служители, като например чуждестранни служители, Betriebsrat може да работи за насърчаване на разбирането и да предложи мерки за създаване на по-приобщаващо работно място.

Работа с лична информация

Betriebsrat гарантира, че личната информация, като например подробности за служителите, се обработва поверително и в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни.

Справяне с конфликти

Ако на работното място възникнат конфликти или спорове, Betriebsrat може да действа като медиатор, като помага за намирането на решения, които да са полезни за всички.

Могат ли да ви уволнят в Германия?

Преди да прекратят договор с работник в Германия, работодателите трябва да вземат предвид различни аспекти.

Срокове за предизвестие

Срокът на предизвестието варира в зависимост от трудовия стаж на служителя – от четири седмици до няколко месеца. Съществуват два вида уволнения: обикновено уволнение (с предизвестие) и извънредно уволнение (без предизвестие) за сериозно нарушение.

Извънредното прекратяване е възможно само при наличие на основателна причина съгласно Германския граждански кодекс. В противен случай се изисква минимум едномесечно предизвестие след изтичане на изпитателния срок.

В Германия не съществува трудово правоотношение по собствено желание. В трудовите договори трябва да бъдат посочени срока на договора и срокове на предизвестие.

Закон за защита при уволнения

Това е закон в Германия, който се прилага за дружества с повече от пет служители. Той защитава служителите от лесно уволнение. От служителите се изисква да имат шест месеца непрекъсната работа, за да имат право на това.

Някои групи, като работниците с увреждания, бременните жени и членовете на работническия съвет, имат допълнителна защита срещу уволнение.

Консултация на работническия съвет

Работодателят е длъжен да проведе консултация със съвета на работниците преди уволнението, като е определен конкретен срок за отговор. Уведомленията за прекратяване на трудовото правоотношение трябва да бъдат в писмена форма, за да имат правна сила.

Като служител можете да оспорите уволнението, като подадете молба до трудовия съд в срок от три седмици от получаването на предизвестието.

Разбиране на предупредително писмо („Abmahnung“)

Предупредителното писмо е известие от работодателя, в което се посочват нарушенията, които той счита за проблемни във вашия договор. Писмото трябва ясно да описва предполагаемото неправомерно поведение и обикновено е запазено за значителни нарушения на договора.

Това предупредително писмо трябва да ви бъде предоставено в писмен вид. Трябва да се уверите, че предупреждението е точно формулирано. Освен това предполагаемото неправомерно поведение трябва да е съществено нарушение на трудовия договор, а не незначителен проблем.

Ако смятате, че предупреждението е несправедливо, можете да отговорите писмено (“Gegendarstellung”). То ще бъде съхранено в досието ви за бъдещи справки.

Причини за прекратяване

Сред приемливите причини са краят на срочен договор, неразрешими проблеми на служителите или реорганизация на компанията.

Понякога компанията решава да закрие едно бизнес направление и освобождава служителите от това направление.

Сред приемливите причини са краят на срочен договор, неразрешими проблеми на служителите или реорганизация на компанията.

Могат ли да ви уволнят поради лошо представяне?

Всъщност е много трудно някой да бъде уволнен само заради лошо представяне.

Служителят ще трябва да премине през план за подобрение, всичко ще трябва да бъде документирано, а компанията също така трябва да докаже, че служителят се представя зле (което не винаги е лесно).

Така че това, което може да се случи в голяма компания, е мениджърите да се опитат да преместят лош служител от екипа си в друг вътрешен отдел. Това звучи смешно, но е свързано с по-малко работа за този мениджър, отколкото да се опита да уволни служителя.

Това е, което може да се каже – да работиш в Германия като служител е като да си в рая.

Референтно писмо в Германия

След прекратяване на трудовото ви правоотношение имате право да получите служебна бележка (Arbeitszeugnis) от бившия си работодател. Това препоръчително писмо е от решаващо значение за бъдещи кандидатури за работа, но то може да съдържа скрити послания, които са трудни за разбиране.

За да разкодирате референтното си писмо, можете да използвате онлайн услугата на Yourxpert, за да получите безплатна първоначална онлайн оценка от адвокат. Първоначалната оценка или препоръка е безплатна. Ако решите да предприемете по-нататъшни действия, ще получите необвързваща оферта с цената и можете да решите дали искате да приемете офертата.

Това може да звучи налудничаво, че трябва да разкодирате препоръчителното си писмо. Но именно така се работи в Германия. Препоръчително е да възложите на експерт да прегледа вашето писмо.

Ами ако не сте съгласни с референтното писмо?

Ако смятате, че препоръката е несправедлива, можете да поискате от бившия си работодател да я промени. Ако той откаже, можете да обмислите предприемането на правни действия или можете да потърсите съвет от работния си съвет.

Изискване за здравно осигуряване и социално осигуряване

Здравна осигуровка

В Германия здравното осигуряване е задължително за всички служители, включително и за тези от чужбина. Съществуват два основни вида: задължително (публично) здравно осигуряване и частно здравно осигуряване.

Задължителното осигуряване е за тези, които получават по-малко от 69 300 евро годишно (през 2024 г.), докато частното е възможност за хората с по-високи доходи. И двете осигуряват добро медицинско покритие, но има разлики в разходите и покритието.

Социална осигуровка

Освен здравното осигуряване съществува и системата за социална осигуровка, която включва пенсии, обезщетения за безработица и осигуряване за инвалидност. Работодателите и служителите си поделят вноските за тях, като осигуряват мрежа за сигурност за всички. Това е нещо като система за подкрепа в различни житейски ситуации.

За пенсиите в Германия?

Как работи пенсионната система в Германия?

В Германия пенсионната система работи по следния начин:

Когато работите, част от заплатата ви отива в пенсионния фонд. Тези пари не се спестяват за вас. Вместо това те се използват за изплащане на пенсиите на настоящите пенсионери.

В момента вноската е 18,6 % от брутната ви заплата, като половината се плаща от работодателя ви, а другата половина се удържа от заплатата ви.

Каква пенсия можете да получите, когато се пенсионирате в Германия?

Вноските ви създават право на собствена бъдеща пенсия. Сумата, която ще получите, зависи от фактори като това колко сте внасяли и за какъв период от време. Пенсията е месечно плащане до края на живота.

Можете да започнете да получавате пенсията си на определена възраст, която постепенно беше увеличена на 67 години. Ако се пенсионирате по-рано, може да ви бъдат направени удръжки. Но ако се пенсионирате по-късно, пенсията ви ще бъде по-висока.

Кой трябва да прави вноски в германската пенсионна система?

Почти всички служители са задължени да правят вноски в пенсионната система. Самостоятелно заетите лица обаче обикновено са освободени, с изключение на някои професии.

Ако не сте задължени да внасяте вноски, все пак можете да изберете да го правите доброволно. Размерът и броят на вноските са гъвкави в рамките на определени ограничения.

Какво е предизвикателството пред германската пенсионна система?

Германската пенсионна система е изправена пред предизвикателства, дължащи се на по-дългия живот на хората и намаляващата раждаемост. Това означава, че по-малко хора допринасят за системата в сравнение с тези, които получават пенсии.

Потенциално това означава повишаване на пенсионната възраст (вече се повиши от 65 на 67 години!) и намаляване на размера на пенсията.

Пенсията, която ще получавате в бъдеще, може да не е достатъчна, за да покрие разходите ви за живот, което ще доведе до “пенсионна дупка”. За да запълнят тази празнина, хората често обмислят частни пенсионни планове, пенсионни схеми, осигурявани от работодателя, и планове, подкрепяни от държавата.

От съществено значение е да планирате ранното си пенсиониране и да проучите различни възможности, за да си осигурите финансова сигурност през следващите години.

За данъците в Германия?

Ако сте чуждестранен гражданин, работещ в Германия, размерът на данъка, който плащате, зависи от това къде живеете. Ако сте направили Германия свой дом за поне 183 дни през данъчната година, доходите ви се облагат тук.

Сега да поговорим за ставките.

През 2024 г., ако сте неженен/неомъжена и печелите по-малко от 11 604 евро, сте чисти – няма данък!

Над тази граница данъкът е по скала, която варира от 14% до 45% в зависимост от дохода ви. Работодателите правят изчисленията, като удържат данъка от заплатата ви и го превеждат на данъчната служба.

И не забравяйте, че и работодателите, и служителите допринасят за размера на социалното осигуряване. Ако искате допълнителна помощ за данъците си, в Германия има много софтуерни програми за попълване на данъчни декларации, от които можете да избирате.

За повече подробности разгледайте и това: Данъчна декларация в Германия

Можете ли да имате друга работа, докато сте все още на работа?

Да имате още една работа наред с основната се нарича “Nebentätigkeit” в Германия. Това може да бъде малка работа в друга компания или собствен бизнес, докато работите на друго място. По принцип работодателят ви не може да ви забрани да имате втора работа на непълно работно време.

Но не трябва да извършвате работата си на непълно работно време по време на редовното си работно време, отпуск по болест или ваканция. И разбира се, не можете да работите за конкурентна компания. Също така се уверете, че имате достатъчно почивки между двете работи.

Ако трудовият ви договор изисква да съобщите за вторична заетост, трябва да информирате шефа си. Ако обаче в договора ви няма такова изискване, не сте длъжни да съобщавате за работата си на непълно работно време.

Какво е черен труд (Schwarzarbeit)?

“Schwarzarbeit” или “нерегистрирана дейност” е, когато бизнесът предлага услуги, без да се занимава с данъци или социално осигуряване. Да знаете кога просто правите услуга на някого и кога става въпрос за укриване на данъци е доста важно.

В Германия, ако работите на свободна практика или управлявате бизнес, неспазването на документите може да ви доведе до попарване с гореща вода. Предвидени са глоби, а ако нещата станат сериозни, компанията може да бъде изправена дори пред затвора.

Нарушаването на правилата включва пропускане на социални осигуровки и данъчни задължения или забравяне да регистрирате дейността си на свободна практика. Ако от време на време правите малка услуга на съседа си, това е чудесно. Но ако го превръщате в странична дейност, за да си плащате сметките, е време да се официализирате.

За да избегнете неприятности, уверете се, че не вземате пари под масата.

Как да получите помощ?

В рамките на вашата компания

Ако имате проблеми с работодателя си и се нуждаете от помощ, можете да се опитате да се обърнете за съдействие към съвета на работниците, ако в компанията ви има такъв. Съветът на работниците в Германия представлява интересите на работниците и служителите и следи за спазването на трудовото законодателство.

Извън вашата компания

Ако имате нужда от консултация извън компанията си, можете да се обърнете за помощ към център за консултации.

Изправен пред дискриминация

Ако се сблъскате с дискриминация, основана на произход, националност, сексуална ориентация, пол или възраст, можете да се обърнете към Федералната агенция за борба с дискриминацията. Те могат да ви предложат помощ.

Не забравяйте, че можете да потърсите съвет от тези агенции анонимно и вашият шеф или колеги няма да разберат за жалбата ви, ако предпочитате това. Не се колебайте да се обърнете за подкрепа, от която се нуждаете.

Получете безплатна първоначална оценка от адвокат

Ако е необходимо да предприемете правни действия, потърсете безплатна първоначална оценка на ситуацията от квалифицирани адвокати. Ако решите да предприемете по-нататъшни действия, ще получите необвързваща оферта с цената и ще можете да решите дали искате да продължите или не.

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да ви предостави кратък преглед на трудовото законодателство в Германия. Този блог не е квалифициран да ви дава правни съвети съгласно германското законодателство. Ако се нуждаете от повече подробности и конкретни съвети за вашата лична ситуация, препоръчваме ви да се консултирате с адвокат.

Какво мислите за трудовото право в Германия в сравнение с това в България? Сходно ли е или много различно? Оставете коментар по-долу и споделете своя опит!

Свързани статии