Полезна информация

Bürgergeld ще замести Hartz IV!

Какво представляват Bürgergeld?

Bürgergeld е основен доход за работоспособни и нуждаещи се хора. Това е форма на социална и държавна помощ, която ще замести предишното обезщетение Arbeitslosengeld II, известно още като Hartz IV.

От кога ще се изплащат парите за граждани?

От 1 януари 2023 г.

На кой се полага Bürgergeld?

Не всеки има право на това обещетение, а само граждани, които отговарят на определените условия. Най-важното условие е нуждата!

Как ще изгелждат тези суми

502 евро – самостоятелни
2x 451 евро или общо 902 евро  – за семейни или извънбрачни партньори в съжителство
420 евро –  деца от 14 до 17г
420 евро – неработещи възрастни под 25 години, живеещи в домакинството на родителите си
402 евро – възрастни в институции
348 евро –  деца от 6 до 13г
318 евро –  деца до 5г

Освен това бюрото по труда (Jobcenter) плаща и жилищните разходи.

За жилище:

До 2025 г. разходите за плащане на наем или ще се покриват, без да се прави проверка дали жилищните разходи са разумни.

За спестявания:

Можете също така да имате спестени активи до 40 000 евро – тази сума не се зачита към доходите на гражданите.

Вече получавате Arbeitslosengeld II?

Ако вече получавате Arbeitslosengeldes II, не е необходимо да подавате ново заявление – от 2023 г. автоматично ще получавате по-високите стандартни ставки!

Всеки, който все още не е получавал Arbeitslosengeld II, но има нужда, може да кандидатства за  Bürgergeld от 1 януари 2023 г.

Повече удобство за гражданите, по-малко бюрокрация:

Като цяло кандидатстването за това подпомагане от държавата е по-лесно достъпен дигитално – с просто, ориентирано към потребителя приложение.

Предпоставки за придобиване на право за държавно подпомагане за граждани

1. Първо трябва да сте работоспособен/а, т.е. да сте в състояние да работите минимум 3 часа на ден.

Ако не сте трудоспособен, трябва да се насочите към  Er­werbs­min­de­rungs­ren­te (пенсия по инвалидност) или  Grundsicherung поради неработоспособност.

Ако правите Ausbildung имате право на Bürgergeld и допълнително 150 евро на месец.

Ако сте студент/ка нямате право на този вид помощ от държавата, вие може да подадете документи за подпомагане от Bafög.

2. Местоживеене

Трябва да живеете в Германия.

3. Нужда

Нуждата от помощ зависи от вашия доход и имущество.

Ако имате право на други социални помощи, първо трябва да кандидатствате за тях

  • Детски надбавки
  • Обезщетение за безработица
  • Пенсия за инвалидност, пенсия за вдовица/вдовец, пенсия за сираци
  • обезщетение за майчинство и родителско обезщетение след раждане на дете
  • Krankengeld
  • Bafög
  • Wohngeld.

Трябва да кандидатствате за всички тези социални помощи, преди да подадете документи за Bürgergeld.

Кой може да получава допълнителни доходи към помощите, които получава?

Ученици, студенти и стажанти могат да получават допълнително по 520 евро (Minijob) на месец, без това да намалява Bürgergeld.

Учениците могат да имат неограничени допълнителни доходи по време на ваканцията.

Първите 100 евро, спечелени от бенефициента на помощите, не се зачитат към дохода. За частта от месечния доход, която надвишава 100 евро и не надвишава 520 евро, 20 % от това се получават към вашия Bürgergeld. Ако печелите повече от 520 евро, но по-малко от 1000 евро, 30 % от тези пари се добавят към вашия Bürgergeld. При доходи между

1000 евро и 1200 евро, 10 % от парите се добавят към вашия Bürgergeld (§ 11b SGB II).

Обяснено нагледно с пример:

Ако получавате Bürgergeld и ако сте назначени на Minijob (520 евро) – първите

100 евро ги получавате директно, без да плащате данъци и осигуровки на тези пари. От

останалите 420 евро – 20% получавате вие, т.е. 84 евро. В този случай ще получите 184 евро

допълнително към вашият Bürgergeld.

На този сайт може да изчислите каква месечна сума бихте могли да получили като подпомагане:

https://www.buerger-geld.org/rechner/

Съветче

Можете да бъдете освободени от таксата за Rundfunkbeitrag , ако получавате Bürgergeld. Това са най-малко 18,36 евро на месец!

Свързани статии

Back to top button
>