Hartz IV приключва! Замества се от Bürgergeld!

Какво представляват Bürgergeld? Bürgergeld е основен доход за работоспособни и  нуждаещи се хора. Това е форма на социална и държавна помощ. Bürgergeld замества предишното обезщетение за Arbeitsloseng...