Мога ли да карам с българска шофьорска книжка в Германия?

Мога ли да карам с българска шофьорска книжка в Германия?

Ако притежавате валидна българска шофьорска книжка, Вие имате право във Германия да управлявате МПС от тази категория, за която е издадена шофьорската книжка. Когато живеете и сте адресно регистриран ...

Здравно осигуряване на нашите родители – пенсионери в Германия

Здравно осигуряване на нашите родители – пенсионери в Германия

Ако имате родители- пенсионери в България и решите да гостуват при Вас за по-дълго време, може да ги осигурите здравно в Германия. За това са нужни следните документи: 1. Решението за пенсия от НОИ 2....

Hartz IV приключва! Замества се от Bürgergeld!

Hartz IV приключва! Замества се от Bürgergeld!

Какво представляват Bürgergeld? Bürgergeld е основен доход за работоспособни и  нуждаещи се хора. Това е форма на социална и държавна помощ. Bürgergeld замества предишното обезщетение за Arbeitsloseng...

>
Горе