Изпитанието, наречено „buchstabieren“

Колко пъти в Германия сте преживявали момента, в който трябва да диктувате своето име буква по буква така наречено „buchstabieren“? Очаквайки от вас да ползвате тяхната немска правописна табелка – Buc...