Образование

Къде ще учи моето дете след 6 клас?

В Германия съществуват така наречените Sekundarschulen und Gymnasien.

Sekundarschule 1 е образователна система първа степен или средно училище от  7 до 10 клас.

Sekundarschule 2 е образователна система втора степен или средно училище от 7 до 13 клас, т.е. с гимназиално образование (мaтура 11 до 13 клас)

Децата и младежите се задължават със закон да посещават училище най- малко 9 или 10 години. Неизвинено непосещаване на училище е свързано с парични глоби.

След 10-ти клас,според оценките децата могат да продължат да учат в 11, 12 и 13 клас.

В 6 клас има среща с учителите, които подробно информират за условията на приемане в средните училища- Sekundarschulen и в Gymnasium. Всеки ученик има право да избере три училища, където да го приемат. На първо място се записва най- желаното училище. Ако не се приеме там, ученикът автоматично се приема във второто училище и т.н. Ако не се получи и в третото училище, тогава Местната институция за просвета (Schulamt )и образование определя училището на ученика, независимо от разстоянието до дома му.

За гимназията е необходим висок успех и предложение на училището. Всяка година балът е различен. Освен известната обща матура, имa и Fachabitur, т.е.матура, свързана със специален предмет. После може само в тази специалност да се получи висше образование.

Каква е разликата между гимназията и средните училища?

В гимназията ученикът има право само веднъж да остане в същия клас. След това започва в някое средно училище, т. е. обучението се удължава.

Практиката е в средните училища никой да не повтаря класа.

И там всеки, който има добри оценки, може да учи дo 13 клас, да получи матура и да кандидатства в институт или университет, за да получи висше образование.

Не всяко средно училище предлага гимназиално образование. Трябва да е Sekundarschule II mit Abitur (матура)

Mittlerer Schulabschluss (MSA)  е сертификат за средно образование, с който може да кандидатства, за да продължи да учи в гимназия. Балът за кандидатстване се определя от оценките от училище(Zeugnis), писмени изпити по немски, математика и английски език, както и един устен изпит по английски език и една презентация по избор от цикъла обществено- естествените науки.

Какво обхваща средното образование?

Berufsbildungsreife (BBR ) е професионалнa подготовка. След 9 или 10 клас. не се полага изпит, но се работи с учениците на някаква тема.

Изучават се следните професии:

 • Friseur/in
 • Fachlagerist/in
 • Berufskraftfahrer/in
 • Fachkraft für Gastronomie
 • Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in
 • Altenpflegehelfer/in
 • Bäckereifachverkäufer/in
 • Fachkraft für Pflegeassistenz

Erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR) е една по- обширна професионална подготовка, която изисква след 10 клас да се положи изпит. Продължава се обучението в професионално училище.

Какви професии се изучават например тук?

 • Tiefbaufacharbeiter.
 • Elektroniker für Betriebstechnik.
 • Brunnenbauer & Kanalbauer.
 • Industriemechaniker.
 • Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik &
 • Anlagenmechaniker.
 • Rohrleitungsbauer.
 • Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.

Така нареченият Аzubi , Auszubildender изучава професия. Това е дуално обучение, т.е. съчетание на обучение и практика в предприятие. Ученикът получава по време на образованието задължителна финансова подкрепа.

Изборът на подходящо училище е важна крачка за бъдещата реализация на вашите деца в Германия.

Петя Шпрингер

Завършила социална педагогика в Берлин. С дългогодишен опит като социален работник и доброволческа дейност.
Back to top button
>