Образование

Българско училище „Дора Габе“ Мюнхен

С огромен ентусиазъм и вяра, точно преди 10 години създадохме любимото ни българско училище в Мюнхен „Дора Габе“. Започвайки с 10 деца, днес -10 години по-късно, членовете на голямото ни училищно семейство наброяват 210 деца, на възраст от 3 до 18 години.

Всички ученици (от ПУГ 1 до 12 клас) се обучават в училищни групи и класове, съгласно изискванията за прием, одобрени от МОН България. При успешно завършена учебна година, учениците получават удостоверения за завършен клас и владеене на български език, литература, история и география на България със съответния хорариум. С този документ, отпада изискването за приравнителен изпит по съответния учебен предмет, в случай на желание за продължаващо обучение в България.

Отличната подготовката по български език е наш приоритет. Сертифицирани преподаватели и педагози са включени активно в програмата ни за изграждане, поддържане и развитие на българската реч. Горди сме, че наши възпитаници, печелят през годините призови места и награди в конкурси в областта на българския език и литература.

Активното ни сътрудничество с образователни институции и университети, съвсем естествено доведе и до създаването от нас на първия административен и изпитен център за ниво на владеене на български език като чужд в Бавария, съвместно с ДЕО към Софийския университет.

Изключително предимство е, че всички деца и юноши се обучават заедно в една сграда. Опитът ни показва, че присъственото обучение и възможността децата да изграждат групи по интереси и общности е най-ценния дар за българските деца в чужбина.

Създадените приятелства между учениците и активното им общуване на български език в часовете и междучасията, е една от най-големите радости, както за нас, така и за децата, и техните семейства.

Адаптирани към съвременните методи на обучение, работим в дългогодишно сътрудничество с „Уча се“, „е-Просвета“ и други.

За първите 10 години, успяхме да се утвърдим като средище на духовност, култура и просвета – място за смислени срещи с дейци на културата и образованието.

Родолюбие, любословие, почит, признание, гордост са само част от нашите пътеводители през годините към изграждането на доверие, поддържането на нестихващ интерес към „всичко българско и родно, което любим, тачим и милеем“.

Нашата цел е да обучаваме децата в знания и познания по български език, литература, история и география на България.

Нашата мисия е да предоставим повече възможности на децата с български корен:

  • – да се докоснат до магията на българската реч
  • – да изричат българското слово с гордост и да го разпространяват с мъдрост
  • – да пеят със звънливи гласчета детки песни
  • – да усетят магията на звучната българска музика
  • – да танцуват в неравноделни ритми под звуците на български фолклорни инструменти
  • – да се потопят в тайнството на българския дух, традиции и култура
  • – да познават българските обичаи
  • – да сплитат прежда и конци
  • – да украсяват дрянови клонки
  • – да изградят силна и неразривна връзка с други български деца

Нашият общ устрем е да изградим своеобразен мост към един богат и пъстър свят на познание, към едно осъзнато свързване, раждащо благодарност, съпричасност и отдаденост.

Ние сме – нашите деца!

Ние сме – Българско училище в Мюнхен „Дора Габе“ – училище мечта!

Интернет страница: http://bgschule-doragabe-muenchen.net/

Преслава Костова

Председател на УС на дружество с нестопанска цел - Българско училище в Мюнхен "Дора Габе ". Kомуникатор, вдъхновител и създател на общности. Дейността й е насочена към културно-образователната сфера. По образование е магистър инж.-мениджър към ТУ София. Дългогодишна практика като консултант по управление на бизнеса и оптимизация на процесите.
Back to top button
>