• Направете плащането директно в банковата си сметка. Използвайте уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащане. Услугата няма да бъде активирана преди получаването на превод по нашата сметка.

Сподели:
>
Горе